Vote cho Nikon vì các các nút,phím bố trí thông minh hơn Canon + lens tốt hơn!