^^ em đang là sinh viên nhưng tương lai làm ở lĩnh vực tài chính ngân hàng hoặc quản trị kinh doanh ^^ sau này đổi nghề tính sau... tạm thời vẫn là SV đã :D