Ngoài Hà nội Long tan binh làm được cái món này lâu rồi, tôi có cái 135mm 2.8 chuyển sang m42 rồi dùng cho canon thì cắm mao cho canon, dùng cho pentax cắm mao pentax, rất tiện lợi
@mujahideen : Tôi...