Flycam tính ra rẻ hơn rất nhiều so với máy ảnh. Và nó mở ra cơ hội cho chúng ta có được những góc hình mà phải nói là đối với một người bình thường sẽ không bao giờ có được.

Ví dụ tấm dưới này...