Vẫn có nhiều bác chơi, nhưng giờ chuyển qua Facebook đăng ảnh sống ảo hết rồi :)