Thực sự, không biết bác đã học qua thiết kế mỹ thuật chưa? Ý mình ở đây không phải là chê bai mà là góp ý: bác cần tư duy về quảng cáo trước khi làm quảng cáo nói chung. Em ví dụ như sau:

- Là sản...