Bài dịch quá hay, nguồn bài viết rất chuẩn. Cám ơn bác tung.pham đã bỏ thời gian ra sưu tầm và dịch cho anh em.