Hôm qua mình xem phim Spider-man Home Coming, thấy có câu thoại này rất hay "nếu cậu nghĩ rằng không có bộ đồ nhện thì mình không là cái gì cả, thì cậu không xứng đáng có nó". Nghe có vẻ giống giống...