Đi với người bạn chơi Mavic tức thiệt . Cả đàn bò trên đồng ,bầy trâu dọc con sông .Con sông dòng suối ,ngọn núi ,con đường thu gọn vào hết . Một góc chụp mà cầm máy ảnh...