Thương mại điển tử ở VN chỉ mới bước đầu phát triển , mà lại có những công ty mang mác nước ngoài , nhưng làm ăn rất thiếu trách nhiệm như SHOPEE thì chẳng thể nào phát triển nổi , mà ngược lại còn...