Tìm kiếm:

Type: Posts; User: ngoctrai_nguyen

Trang 1 / 2 1 2

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.01 giây.

 1. Trả lời
  576
  Lần xem
  71,388

  Con máy hàng flagship thì đâu phải ai cũng có...

  Con máy hàng flagship thì đâu phải ai cũng có điều kiện sở hữu đâu mấy bác.Em nghĩ các bác nên gom dòng 1 số vô 1 topic lại hay.
 2. Trả lời
  9,192
  Lần xem
  290,864

  https://scontent.fsgn5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s9...

  https://scontent.fsgn5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/82336446_2290436727722654_2805228425906749440_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ohc=uAmD0A6UAgwAQmdflCDr4FQXeuwV7uwQdbgtpH5V8scdOl1wWUIfnfqDQ&_nc_ht=sconte...
 3. Trả lời
  2,505
  Lần xem
  363,167

  https://scontent-sin2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p640...

  https://scontent-sin2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p640x640/81288763_2275961149170212_7805141022165434368_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ohc=UlO7jZV74jkAQnsWMbc_K1CkIvhHyISZRIBWFJGpQsoY7on4iAiHq7ZwQ&_nc_ht=scontent...
 4. Trả lời
  9,192
  Lần xem
  290,864

  https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/81...

  https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/81288763_2275961149170212_7805141022165434368_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ohc=UlO7jZV74jkAQnsWMbc_K1CkIvhHyISZRIBWFJGpQsoY7on4iAiHq7ZwQ&_nc_ht=scontent.fsgn5-...
 5. Trả lời
  2,017
  Lần xem
  302,582

  https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/81...

  https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/81288763_2275961149170212_7805141022165434368_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ohc=UlO7jZV74jkAQnsWMbc_K1CkIvhHyISZRIBWFJGpQsoY7on4iAiHq7ZwQ&_nc_ht=scontent.fsgn5-...
 6. Trả lời
  9,192
  Lần xem
  290,864

  Mình thì toàn chơi ảnh gốc,chụp sao đăng vậy,chỉ...

  Mình thì toàn chơi ảnh gốc,chụp sao đăng vậy,chỉ xử lý bụi khi khép khẩu nhỏ và crop hình.
 7. Trả lời
  9,192
  Lần xem
  290,864

  https://scontent.fsgn5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/80...

  https://scontent.fsgn5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/80678723_2258025754297085_7066513067953094656_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_ohc=dZQGWKTMCsMAQk_EdzOtUL8Rsjmw8Nrgw66ifuVpSxBcHrpFuZvbtYAGw&_nc_ht=scontent.fsgn5-...
 8. Trả lời
  9,192
  Lần xem
  290,864

  https://scontent.fdad3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79...

  https://scontent.fdad3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79968913_2251830618249932_9215445571630792704_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_ohc=_wdhv0o3fuUAQkuo9NzSufVObJa9nU0eoVjSnUkaEc6WBSkTSv_IXZfiQ&_nc_ht=scontent.fdad3-...
 9. Trả lời
  242
  Lần xem
  47,518

  https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/80...

  https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/80550691_2246463162120011_5169844884290404352_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ohc=Gohi_E_bVysAQnf3qUCpK2_xoJSn6PdKmsajA6cMiptNWdTlFdl-I8l-Q&_nc_ht=scontent.fsgn5-...
 10. Trả lời
  9,192
  Lần xem
  290,864

  https://scontent.fsgn5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79...

  https://scontent.fsgn5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79862258_2246434022122925_9071510269670195200_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ohc=M1bj70olFvYAQmOiRmckUp6F-CfL1GJrM__KOdTMlrjlfP0Z4OSbx9TPg&_nc_ht=scontent.fsgn5-...
 11. Trả lời
  9,192
  Lần xem
  290,864

  Hiệu ứng khung hình có bóng đổ này làm trong...

  Hiệu ứng khung hình có bóng đổ này làm trong photoshop hả bác ?
 12. Trả lời
  242
  Lần xem
  47,518

  https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p6...

  https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p640x640/78481734_2226805297419131_2870280099356213248_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_eui2=AeHFpdbHJIsFw4AO3rv9VLfb41KQM77OoC7orwxn2hd0P3Oyt7W2tfPQxYl02zafXSii3f...
 13. Trả lời
  9,192
  Lần xem
  290,864

  https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78...

  https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78481734_2226805297419131_2870280099356213248_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_eui2=AeHFpdbHJIsFw4AO3rv9VLfb41KQM77OoC7orwxn2hd0P3Oyt7W2tfPQxYl02zafXSii3fLtuq_nqGL...
 14. Trả lời
  2,505
  Lần xem
  363,167

  https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78...

  https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78481734_2226805297419131_2870280099356213248_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_eui2=AeHFpdbHJIsFw4AO3rv9VLfb41KQM77OoC7orwxn2hd0P3Oyt7W2tfPQxYl02zafXSii3fLtuq_nqGL...
 15. Trả lời
  9,192
  Lần xem
  290,864

  https://scontent-sin2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/8054...

  https://scontent-sin2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/80546848_2224693850963609_6077412044196282368_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ohc=kLbYZgDBhrIAQl-RM00cN6BhW6u86V3ujp4N_dt_w7Pc3CkI2UnFYw08A&_nc_ht=scontent-sin2-1.x...
 16. Trả lời
  15
  Lần xem
  1,029

  bong coat sensor chăng

  bong coat sensor chăng
 17. Trả lời
  9,192
  Lần xem
  290,864

  https://scontent.fhan5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79...

  https://scontent.fhan5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/79477736_2224591820973812_5625242255255142400_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_eui2=AeFx1bFrFePaVoDoHGAfyppShRlbUYEV3UrqgrjK5gw0c1edjpGQRya60dcQBMYqhbDK8GCVUu477H1...
 18. Trả lời
  242
  Lần xem
  47,518

  https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78...

  https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78880079_2222837311149263_4115600704280723456_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_eui2=AeHn6ZHhwmJFSDJ_RothQFiI52giuqi7BS13UKx-TVDOJ3yuo0ctDHaVcvg4-yoBemiw4IENWkgc9YI...
 19. Trả lời
  9,192
  Lần xem
  290,864

  https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78...

  https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78880079_2222837311149263_4115600704280723456_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_eui2=AeHn6ZHhwmJFSDJ_RothQFiI52giuqi7BS13UKx-TVDOJ3yuo0ctDHaVcvg4-yoBemiw4IENWkgc9YI...
 20. Trả lời
  9,192
  Lần xem
  290,864

  https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/76...

  https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/76982817_2191248607641467_4965245454196408320_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ohc=mHyY_wSUuA4AQkjXbZ_hRETHEqcqAP43PjEK0mNKJgoDiAU3cp9x13jXg&_nc_ht=scontent.fsgn5-...
 21. Trả lời
  432
  Lần xem
  83,834

  Các bác cho hỏi nếu không xài ngàm chống cận thì...

  Các bác cho hỏi nếu không xài ngàm chống cận thì khoảng cách lấy nét là bao nhiêu vậy?
 22. Vì Tokina là do các kỹ sư từng làm việc ở nikon...

  Vì Tokina là do các kỹ sư từng làm việc ở nikon lập ra mà.
 23. Trả lời
  324
  Lần xem
  201,380

  Mình mới mua D750 + 35mm f2D.Để trải nghiệm rồi...

  Mình mới mua D750 + 35mm f2D.Để trải nghiệm rồi post hình sau :14:
 24. Trả lời
  12,753
  Lần xem
  394,259

  https://scontent.fdad3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/74...

  https://scontent.fdad3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/74300411_2147274215372240_5870765770127966208_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQlXiOadeUIZpjIFlvGk4anGJ1ncUIVTTfrVDaxgxNXGZ1Zr64f6xSzA0ujEPN34C_I&_nc_ht=sconte...
 25. Trả lời
  9,192
  Lần xem
  290,864

  https://scontent-sin2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/7483...

  https://scontent-sin2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/74831319_2151343934965268_8812495828728938496_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQlsH3Z_GQrGy6ug4HLqe_tOnx-hMrbHRAmZXMncoRS5nkE6muI-zVFB40FbpT7nFYs&_nc_ht=scontent...
Hiển thị kết quả từ 1 đến 25 / 32
Trang 1 / 2 1 2