Mình cũng đang chơi em 80-200mm này, chụp khá đẹp, chỉ tội hơn bị nặng. Hic, để gần em AF 80-200mm, giống cầu thủ VN đứng gần cầu thủ châu Âu!