bài review của bác apham hay quá, hình minh họa cũng đẹp nửa.