Em đang học thuộc lòng câu này nhưng ko biết chừng nào thực hiện :gathering .

Bài viết của bác rất bổ ích cho những người đang phân vân ko biết chọn lựa ok nào mình .Cám ơn bác apham nhiều . Xin...