Bài review rất hay , ảnh đẹp, một lens gắn vào nhiều loại máy chụp cũng đẹp :D :D .

Kết luận : Súng đen đen lúc ngắn 80 lúc dài 200 của APHAM gắn vào body nào hoạt động cũng khỏe và tốt :D :D :D ,...