Ha ha Vote cho apham 5*, mình đã gởi mua OK này hồi tuần trước rồi. Đúng là sự lựa chọn sáng suốt.