Í, cho em tám tí
bác xem lại mấy cái ảnh minh họa (phong cảnh) ở trang trước rồi nói lại cũng không muộn ạh :)
Chắc cũng chẳng cần tham khảo thêm ở nơi khác bác nhỉ :lol: