Thấy bác Lubu tổ chức chu đáo quá , Tennis VNPHOTO.NET lần thứ 2 bác nên chọn thêm vài phó ban nửa cho đở cực , Thanks bác HÀ