Cám ơn các bác nhiều, đúng là em ếch ngồi đáy giếng. Bây giờ em cũng hiểu được đại khái rồi ạ!