Hehe, bác đừng ham bỏ giá sớm quá. Đến mấy phút chót, bác mở sẵn 2 màn hình, 1 màn hình bác cứ bấm refresh (phím F5) để theo dõi giá xem có ai bid giá mới nhất không, màn hình thứ 2 bác mở sẵn box...