Nikonian2006,

Theo anh cách post lên thư viện ảnh hợp lý hơn vì ảnh sẽ hiện công khai trong feedback thành viên đề cập tới thay vì chỉ các anh Mods biết.
Còn việc cho up hình trực tiếp đòi hỏi...