Cháy = nguồn lửa + nhiên liệu + không khí. Trong phòng thí nhiệm hay trong một phạm vi nhỏ thì chữa cháy được khi lấy đi một trong ba yếu tố. Trong thiên nhiên, vì tầm vóc nên chỉ có thể nhờ mưa lớn...