2 bác này giống em, toàn xách máy đi “ sáng tác “ ...làm niềm vui.