Em cũng mong có thời gian để đi học hành đàng hoàng. hic...