@ all: Tôi copy nguyên một bài của 1 thread Mua bán có sẵn trong box (hoặc lấy bài của chính các Mod). Paste vào thread mới của mình, sau đó sửa lại nội dung theo đúng của mình. Vậy là OK.

@Mod:...