mình cũng rất thích ảnh đen trắng, mình mới tập chụp, mong các tiền bối chỉ dạy thêm cho! thanks!
http://flic.kr/p/btGdZU
http://flic.kr/p/btGdXb