hình đẹp quá! mình cũng đang sử dụng 50f1.4 nhưng chụp o được mấy bác