Nhân có bác này hỏi em cũng thắc mắc chút là nếu chụp kit 18-55mm thì các tòa nhà ở rìa ảnh thường sẽ bị nghiêng vào trong, nhưng em thấy ảnh của bác lại không bị như vậy. Có khi nào do lens kit của...