Ý bác là cái 18-55 f2.8-4 hay cái 16-55 f2.8?

Nếu là cái kit thì giá đấy có vẻ là ok rồi, mua mới trên Amazon giờ là 700 đô đó