Giờ lens này mấy bác bán có vẻ tăng giá rồi, 6tr5-7tr cho lens mới 99%.

Mình mới mua 1 e, 98% 6tr6