Em dự định chuyển từ Nikon D7100 sang Fuji XT1.
Bác apham đã dùng qua 10-24 f4 và 14 f2.6 và 16 f1.4 chưa ạ.
Em dự định mua về chụp phong cảnh, và Milkyway, sao trời ban đêm.
Bác cho em chút nhận...