Đang dùng 18-55 và đang âm thầm thêm 55-200. Bác apham làm thế này thì hàng 2hand lại lên giá :) thêm khó cho trẻ em nghèo hiếu học
ống 18-55 cũ tầm 5tr - 6tr , còn ống 55-200 thì mình thấy bán 7,5...