đúng là ảnh đời thường! chụp bộ bàn ghế, chụp con mèo ... cũng gọi là đời thường :D