#780
Tấm này có được xem là ảnh đường thường ko mọi người. Mình mới tập chụp nên có gì mọi người cho mình ý kiến để mình rút kinh nghiệm với nha. Thấy nhiều hình đẹp mà ham quá....