E đang xài Nikon D70s. Vote Nikon thôi. Sắp tới có D300 chắc là phiếu bầu cho Nikon tăng lên đáng kể.