Bác Hà cho em đăng ký lớp CD1 - NACB
Lê Trung THứ


Học phí em chuyển khoản trong ngày hôm nay ah.

Thanks bác.