sau khi vote thì thấy trên này dân KS,KTS,IT nhiều nhất, kế đến là lực lượng SV hùng hậu thứ 2, vui nhỉ.
đáng lẽ photographer, reporter etc phải thứ 2 chứ nhỉ :D