Anh cho mình đäng ký 1 chô~ buổi workshop ngày 1.12.02 nhe
Như Khanh - 0932027588. Mình sē ck trong hôm nay. Ck xong mình sē nt cho anh