đẹp quá chủ thớt ... xem ảnh bác chủ là e biết bộ gear không hề đơn giản mà :))