uhm. mình đã xem và trả lời giúp nhé. Bác chủ dùng Gear: 5D Mark III, lens 85 F1.2L, hầu hết các bức trên đây đều mở khẩu tối đa tại F1.2. Ống này thì khỏi phải bàn nữa!