mình cũng thấy hơi ảo, có thể do bác ấy làm hơi quá tay chỗ da mẫu nên nhìn ko tự nhiên lắm