pác ơi chỉ cách chụp tấm 1 đi, mấy cái giọt nước hình tròn đó, thông số len, chế độ nào ..... thanks