bác cho em hỏi #10,11.12 bác chụp = lens gì hả bác. bokeh ra đẹp vậy