Hic mua máy ảnh về nhưng vẫn đi ngắm ảnh các bác là chủ yếu, ảnh đẹp quá...