em là thành viên mới, số là thế này, em mới mua con Olympus cũ E300, mà chưa biết chụp chi hết, mong các bác chỉ giáo, em là thành viên www.honda67damme.com. mong được giao lưu với các ace. cuối...