Bác post thử cái chân dung chụp IR cho em xem với , nghe nói thấy tò mò quá .