Ủa vậy diễn đàn để làm gì hả bác :D. Em nghĩ diễn đàn cũng giống như 1 xã hội nhỏ mà thôi, càng phát triển rộng ra thì càng phong phú về đối tượng tham gia thôi.