Tấm này từ cái tên đến ảnh dễ thương qúa!.Thằng nhỏ con em nó khen dzậy đó.