Em thấy hình như là vịt trời thì phải. Ánh sáng và khoảnh khắc đẹp quá bác ơi. Nhưng mà hình nhu bác post lộn chủ đề :-)

Thân