Chào các bác. Đặc biệt các anh em yêu thích bộ môn chụp ảnh phong cảnh cũng như làm dịch vụ.
Mình chuyên về chân máy. Từ trước đến nay không nghĩ bên xưởng TQ có thể làm ra được 1 cái chân máy ảnh...